Psy-O-Blade fan-översätts till engelska

Under 1988 släpptes Psy-O-Blade till flertalet japanska hemdatorer, och T&E:s peka-och-klickaäventyr tog sig även till Sega Mega Drive två år senare. Den nya utgåvan innehöll uppdaterad grafik, men gemensamt för alla versioner var att de endast innehöll japansk text. Nu har emellertid fansen tagit saker i egna händer och översatt Mega Drive-versionen av sci-fiäventyret till…